top of page

H.D. Pump

Εγκατάσταση

Ένας σημαντικός παράγοντας για τη λειτουργία και την εγγύηση, είναι η σωστή εγκατάσταση του BEST T.P.S. , κυρίως όσον αφορά την ποσότητα. Εάν τοποθετηθεί λιγότερη ποσότητα, τότε το BEST T.P.S. θα βρίσκεται σε διάφορες περιοχές του ελαστικού και σε περίπτωση διάτρησης θα υπάρξει απώλεια αέρα.

Είναι πολύ σπάνιο, αλλά μπορεί να εμφανιστεί, ο εγκαταστάτης να συναντήσει μια διάσταση ελαστικού που δεν αναφέρεται στον πίνακα όγκων. 

Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να εγκαταστήσει την ποσότητα που αναφέρεται στο πίνακα, για την επόμενη διάσταση. Περισσότερη ποσότητα δεν θα προκαλέσει βλάβη.

Αντίθετα, θα ενισχύσει τη λειτουργικότητα του BEST T.P.S..  

 

Προετοιμασία πριν από την εγκατάσταση

Πριν από την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης πρέπει να διαθέτει ΟΛΑ το απαραίτητο υλικό και έγγραφα, για να πραγματοποιήσει την πώληση. Εάν σταματήσει την παρουσίαση ή την πώληση λόγω έλλειψης, η εικόνα που δίνει στον πελάτη είναι αρνητική και παρουσιάζει ένα μη οργανωμένο σύστημα.

Είναι καλύτερα να κάνει την εγκατάσταση σε άλλη ημερομηνία, αφού εξηγήσει στον πελάτη τι ακριβώς συνέβη.

 

Ελέγξτε εάν έχετε τα ακόλουθα:

Εξοπλισμός

Βαλβιδολόγο

Αρκετές εφεδρικές βελόνες βαλβίδας

Αρκετή ποσότητα BEST T.P.S.

Αεροσυμπιεστή σε λειτουργία

Την αντλία H.D. Pump καθαρή και λειτουργική

Νερό για το πλύσιμο των χεριών και τυχόν ακαθαρσιών

 

Έγγραφα

Τιμολόγιο ή Απόδειξη πληρωμής

Φύλλο ελέγχου εγκατάστασης

Ένα αντίγραφο της εγγύησης

IMG_7341.JPG
IMG_7332.JPG

Εγκατάσταση

Η εγκατάσταση πραγματοποιείται με την προϋπόθεση ότι το ελαστικό είναι ζανταρισμένο, έχει ήδη κάποια πίεση αέρα και είναι ζυγοσταθμισμένο.

Τηρήστε τα ακόλουθα βήματα:

 • Υπολογίστε την ποσότητα του BEST T.P.S. που απαιτείται ανά ελαστικό χρησιμοποιώντας τον πίνακα όγκων

 • Κάθε πλήρης διαδρομή του εμβόλου παρέχει 100 ml. Αρχίστε να μετράτε την ποσότητα που εγχύθηκε αφού ο σωλήνας της αντλίας γεμίσει εντελώς μέχρι το ακροφύσιο.

 • Φοράτε προστατευτικά γάντια και γυαλιά. Να λαμβάνετε πάντα υπόψη τα μέτρα ασφαλείας. Τα γάντια είναι απαραίτητα επειδή θα πρέπει να σταματήσετε τον αέρα που βγαίνει από τη βαλβίδα μόλις αφαιρέσετε τη βελόνα απο αυτήν και αφού αντικαταστήσετε τη βελόνα βαλβίδα, μόλις ολοκληρώσετε την εγκατάσταση Χρησιμοποιώντας γάντια, αποφεύγετε τον κίνδυνο να πιέσετε αέρα ή BEST T.P.S. από δέρμα σε φλέβα λόγω της υψηλής πίεσης. Τα γυαλιά είναι απαραίτητα για να αποφευχθούν σταγόνες BEST T.P.S.. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού. Το BEST T.P.S. μπορεί να εγκατασταθεί σε κάθε θέση της βαλβίδας με την προϋπόθεση ότι είναι κατάλληλη για τον εργαζόμενο. Η θέση 12 η ώρα, είναι πιο ασφαλής για την προστασία των ματιών αφού η βαλβίδα "κοιτάζει" προς τα κάτω.

 • Ξεβιδώστε τον πυρήνα της βαλβίδας χρησιμοποιώντας ένα βαλβιδολόγο. Εάν πρόκειται για ελαστικό υψηλής πίεσης, αφήστε λίγο αέρα να διαφύγει. Να θυμάστε ότι η αντλία λειτουργεί σε πίεση μικρότερη από 60 psi.

 • Τοποθετήστε το δάχτυλό σας πάνω από τη βαλβίδα για να αποφύγετε την υπερβολική απώλεια αέρα. Να φοράτε πάντα γάντια.

 • Συνδέστε το ακροφύσιο της αντλίας στο στέλεχος της βαλβίδας και ανοίξτε τη βάνα του ακροφυσίου.

 • Αντλήστε στις προβλεπόμενες διαδρομές. Σπρώξτε αργά το έμβολο. Η γρήγορη άντληση θα δημιουργήσει υποπίεση στο δοχείο. Ως αποτέλεσμα όταν τραβάτε το έμβολο προς τα πάνω, ο κύλινδρος της αντλίας δεν θα γεμίσει και θα εγκαταστήσετε λιγότερη ποσότητα BEST T.P.S. από αυτήν που νομίζετε ότι έχετε εγκαταστήσει.

 • Σε περίπτωση που νιώθετε αντίσταση στο εμβόλο, μην πιέζετε πιο δυνατά. Αυτό είναι μια ένδειξη ότι ένα μεγάλο κομμάτι καουτσούκ δεν επιτρέπει την ροή του BEST T.P.S. στη βαλβίδα.

Σε αυτήν την περίπτωση:

 1. Κλείστε τη βαλβίδα του ακροφύσιου

 2. Αποσυνδέστε το τσοκ του ακροφυσίου και αφήστε να βγεί μια μικρή ποσότητα αέρα για να καθαρίσει τη βαλβίδα

 3. Ανοίξτε τη βαλβίδα του ακροφύσιου και αφήστε να αποσυμπιεστεί αποσυμπίεση ο πλαστικός σωλήνας

 4. Κλείστε ξανά τη βαλβίδα του ακροφύσιου

 5. Συνδέστε το τσοκ πίσω στη βαλβίδα και ανοίξτε τη βάνα

Συνεχίστε την εγκατάσταση μέχρι την υπολογιζόμενη ποσότητα. Εάν η πίεση του αέρα στο ελαστικό δεν επαρκεί για να καθαρίσει το BEST T.P.S. από τη βαλβίδα, χρησιμοποιήστε ένα λεπτό και σκληρό κομμάτι σύρματος για να το καθαρίσετε. Στη συνέχεια, φουσκώστε λίγο το ελαστικό, ώστε να έχετε αρκετό αέρα για να καθαρίσετε την επόμενη πιθανή απόφραξη. •

 • Κλείστε τη βάνα του ακροφύσιου και αφαιρέστε το. Αφήστε λίγο αέρα να διαρρεύσει έτσι ώστε η βαλβίδα να είναι απαλλαγμένος από BEST T.P.S. που μπορεί να κολλήσει στη βελόνα. Τοποθετήστε το δάχτυλό σας πάνω από το στέλεχος της βαλβίδας για να αποφύγετε το ξεφούσκωμα του ελαστικού. Αντικαταστήστε τη βελόνα της βαλβίδας και ξεπλύνετε την περίσσεια ποσότητα BEST T.P.S. απο τη ζάντα.

 • Φουσκώστε ξανά το ελαστικό στην προτεινόμενη πίεση και αντικαταστήστε το κάλυμμα της βαλβίδας.

 • Δώστε το απαραίτητο τιμολόγιο και εγγύηση στον πελάτη.

Η αντλία και η συντήρησή της

Οι αντλίες σχεδιάζονται και παράγονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις τεχνικές οδηγίες της εταιρείας, έτσι ώστε να διασφαλίζουν την ασφαλή εγκατάσταση. Οι αντλίες μας λειτουργούν με το χέρι και βαθμονομούνται για την έγχυση συγκεκριμένης ποσότητας BEST T.P.S. στο ελαστικό.

Η αντλία που λειτουργεί με αέρα δεν συνιστάται για έγχυση προϊόντος σε ελαστικό λόγω της πιθανότητας αύξησης της πίεσης σε περίπτωση φραγμου της βαλβίδας. Μπορεί να προκληθεί φραγμός της βαλβίδας, καθώς το προϊόν περιέχει συμπαγή λαστιχένια τρίμματα. Σε μια τέτοια περίπτωση η αντλία αέρα θα σταματούσε τη λειτουργία της όταν η πίεση θα είχε φτάσει σε επικίνδυνο επίπεδο. Οι αντλίες είναι θεμελιώδεις για την εγκατάσταση και παρέχονται από την εταιρεία σε κατάλληλο μέγεθος για να ταιριάζουν με τα δοχεία.

Κάθε πλήρης διαδρομή της αντλίας παρέχει 100 ml προϊόντος. Το μήκος του εμβόλου είναι κατάλληλο για τα δοχεία των 30 λίτρων. Ο σωλήνας είναι εύκαμπτος και το ακροφύσιο είναι μέταλλικο με τσόκ και βαλβίδα στο άκρο του. Αυτή η αντλία είναι κατάλληλη για όλες τις βαλβίδες, όλων των οχημάτων . Μπορεί να εγχύσει BEST T.P.S. με πίεση αέρα έως 50 psi τη στιγμή της εγκατάστασης. Για ελαστικά με πίεση λειτουργίας έως 130 psi, ο εγκαταστάτης πρέπει να μειώσει την πίεση του ελαστικού επιτρέποντας τη διαρροή του αέρα όταν βγάζει τη βελόνα από τη βαλβίδα. Η αντλία βιδώνεται σταθερά στον δοχείο και εισάγεται BEST T.P.S. στο ελαστικό απο τη βαλβίδα, χρησιμοποιώντας έναν απλό μηχανισμό. Το έμβολο δεν έχει βαθμονομηθεί για μικρότερες ποσότητες, καθώς είναι καλύτερο να εγχύσετε πλήρεις κινήσεις. Ποτέ μην εγκαθιστάτε μικρότερες ποσότητες από αυτές που προτείνονται στο πίνακα όγκων. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, καλύψτε πάντα το τσοκ έτσι ώστε το προϊόν σε αυτό να μην στεγνώσει. Ένας απλός τρόπος είναι να συνδέσετε μια παλιά βαλβίδα με τη βαλβίδα της. Σε τακτική βάση, η αντλία πρέπει να καθαρίζεται ως εξής:

 • Αφαιρέστε τη από το δοχείο και αντλήστε μέσα σε αυτό , έτσι ώστε το προϊόν σε αυτό να επιστρέψει στον δοχείο.

 • Τοποθετήστε την αντλία σε έναν κάδο γεμάτο καθαρό νερό και αντλήστε έως ότου δεν υπάρχει ορατό σημάδι υλικού στον πλαστικό σωλήνα.

 • Αποσυναρμολογήστε την αντλία και ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

 • Επανασυναρμολογήστε με αντίστροφη σειρά. Καλύψτε τη μεταλλική επιφάνεια του εμβόλου με γράσο πυριτίου.

PUMP_PARTS 2184-005_001.png
Γενικές πληροφορίες
Εγκατάσταση
Αντλία & συντήρηση
bottom of page